Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49751
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorInter-Parliamentary Union (IPU)-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49751-
dc.description.abstractBáo cáo Nghị viện toàn cầu tập trung vào một trong những chức năng quan trọng của Quốc hội: quyền lực của Nghị viện trong việc nắm giữ Chính phủ: họ phải chịu trách nhiệm cho các hành động và quyết định của họ. Báo cáo, được đồng xuất bản với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), dựa trên sự đóng góp của 150 nghị viện quốc gia.-
dc.format.extent117 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherInter-Parliamentary Union (IPU)vi
dc.rightsInter-Parliamentary Union (IPU)vi
dc.subjectGlobal Parliamentary Reportvi
dc.subjectBáo cáo nghị viện toàn cầuvi
dc.subjectParliament's powervi
dc.subjectQuyền lực nghị việnvi
dc.subjectParliamentvi
dc.subjectNghị việnvi
dc.titleGlobal Parliamentary Report 2017- Parliamentary oversight: Parliament's power to hold government to accountvi
dc.title.alternativeBáo cáo Nghị viện toàn cầu 2017: Giám sát Nghị viện Quốc hộivi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodInter-Parliamentary Union (IPU)-
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.