Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49753
Title: Nghiên cứu ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Bùi Thị Thùy Dương
Keywords: Dịch vụ ngân hàng
Dịch vụ ebanking
Tổ chức tín dụng
Ngân hàng thương mại
Ngân hàng nhà nước
Abstract: Nghiên cứu ý định sử dụng và các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ebanking của khách hàng. Xác định mức độ tác động của từng yếu tố đến xu hướng sử dụng dịch vụ ebanking của khách hàng. Đưa ra một số gợi ý giúp các ngân hàng thương mại nhận biết nhu cầu thực sự của khách hàng dịch vụ ebanking, giúp tăng số lượng khách hàng, tăng thu từ dịch vụ, nâng cao khả năng cạnh tranh
Advisor: Đàm Văn Huệ
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 186tr.
Method: http://luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_BuiThiThuyDuong.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT LA tieng anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 367,14 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_BuiThiThuyDuong_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 533,7 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_BuiThiThuyDuong_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 234,35 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.