Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49757
Title: World e-Parliament Report 2016
Other Titles: Báo cáo Nghị viện điện tử thế giới 2016
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Report
Báo cáo
Parliament
Nghị viện
Technologies
Công nghệ
Countries
Quốc gia
Civil society
Xã hội dân sự
Abstract: Phiên bản mới nhất này của Báo cáo Nghị viện điện tử thế giới chỉ ra các bước tiến lớn trong cách các nghị viện sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) để thu hút người dân. Theo báo cáo, CNTT có thể có tác động và làm biến đổi trong việc làm cho các nghị viện trở nên minh bạch và dễ tiếp cận hơn, nhưng cảnh báo rằng vẫn còn nhiều việc phải làm và nhấn mạnh rằng các nước thu nhập thấp đang phải vật lộn để dành đủ nguồn lực cho nhiệm vụ này. Các nghị viện từ 88 quốc gia và 33 tổ chức xã hội dân sự đã đóng góp vào báo cáo này
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: 84 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12. World e-Parliament Report 2016.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.