Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49758
Title: Child, early and forced marriage legislation in 37 Asia-Pacific countries
Other Titles: Tình trạng kết hôn sớm ở trẻ em và vấn đề lập pháp tại 37 quốc gia ở Châu Á - Thái Bình Dương
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Child
Tảo hôn
Legislation
Lập pháp
Human rights
Quyền con người
Marriage
Hôn nhân
Abstract: Báo cáo chỉ ra rằng kết hôn sớm và bị ép buộc (CEFM) là vi phạm nhân quyền, gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ em, phá vỡ tương lai, hạn chế sự phát triển xã hội và gia tăng nguy cơ bạo lực và lạm dụng trẻ em. Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về cách thức lập pháp của 37 quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và cách thức giải quyết vấn đề CEFM. Các nghị sĩ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã thực hiện các bước quan trọng đối với việc phát triển các công cụ pháp lý nhằm giảm CEFM và đã nỗ lực nâng cao nhận thức về vấn đề này, nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: 148 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.