Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49760
Title: HIV and AIDS in Viet Nam – Facing the challenges
Other Titles: HIV và AIDS ở Việt Nam - Đối mặt với những thách thức
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: HIV và AIDS
HIV
AIDS
The HIV/AIDS epidemic
Đại dịch HIV/AIDS
Viet Nam
Abstract: Báo cáo chỉ ra rằng giống như nhiều quốc gia, Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức ghê gớm trong việc duy trì ứng phó với đại dịch HIV/AIDS khi nguồn tài trợ quốc tế bị thu hẹp và nguồn lực quốc gia bị hạn chế. Tuy nhiên, báo cáo đã công bố các mục tiêu mới để nhanh chóng mở rộng điều trị HIV vào năm 2020. Một nhiệm vụ thực tế của Nhóm tư vấn IPU, về HIV/AIDS và Sức khỏe bà mẹ và trẻ em đã xem xét những gì Việt Nam đang làm để đưa ra các chính sách, hoạt động cụ thể nhằm đối mặt với những thách thức.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2015
Type: Báo cáo
Extent: 8 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16. HIV and AIDS in Viet Nam – Facing the challenges.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 925,94 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.