Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49761
Title: EBook: Highlights of the 2015 session of the Parliamentary Conference on the WTO
Other Titles: Sách điện tử: Những điểm nổi bật của phiên họp 2015 của Hội nghị Nghị viện tại WTO
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: EBook
Sách điện tử
The Parliamentary Conference on the WTO
Hội nghị Nghị viện
The WTO
Tổ chức thương mại thế giới
Abstract: Ấn phẩm với những điểm nổi bật của phiên họp thường niên năm 2015 của Hội nghị Nghị viện WTO có nhiều hình ảnh, văn bản đầy đủ của các tài liệu chính, bài phát biểu và thuyết trình cũng như trích đoạn tranh luận. Phiên họp được đồng tổ chức bởi IPU và Nghị viện Châu Âu diễn ra vào tháng 2 năm 2015 tại địa chỉ của WTO tại Geneva.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2015
Type: Báo cáo
Extent: 74 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.