Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49762
Title: Fourth World Conference of Speakers of Parliament
Other Titles: Hội nghị thượng viện thế giới lần thứ tư `
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Conference of Speakers of Parliament
Hội nghị thượng viện thế giới
Conference
Hội nghị
Parliament
Nghị viện
Abstract: Ấn phẩm này cung cấp cái nhìn sâu sắc về các sự kiện diễn ra trong quá trình Hội nghị Thế giới. Hơn 150 diễn giả Quốc hội đã tập trung tại Trụ sở Liên Hợp Quốc cho Hội nghị Nghị viện Thế giới lần thứ tư từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2015 tại New York. Hội nghị được IPU triệu tập và chủ trì, và được tổ chức với sự hợp tác chặt chẽ với Liên hợp quốc. Các diễn giả tham gia vào một cuộc tranh luận thẳng thắn và mạnh mẽ về chủ đề Đặt nền dân chủ phục vụ hòa bình và phát triển bền vững: Xây dựng một xã hội mà mọi người muốn.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2015
Type: Báo cáo
Extent: 57 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18. Fourth World Conference of Speakers of Parliament.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.