Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49772
Title: Ảnh hưởng của thể chế tới tinh thần doanh nhân: Nghiên cứu tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
Authors: Bùi Anh Tuấn
Keywords: Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Doanh nhân
Tinh thần doanh nhân
Thể chế chính thống
Thể chế không chính thống
Abstract: Luận án tìm hiểu khái niệm tinh thần doanh nhân của cá doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh của các quốc gia đang phát triển; ảnh hưởng của thể chế chính thống tới tinh thần doanh nhân của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đưa ra một số gợi ý để hoàn thiện thể chế, thúc đẩy tinh thần doanh nhân của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
Advisor: Nguyễn Thị Tuyết Mai
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 155tr.
Method: http://luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_BuiAnhTuan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,5 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_BuiAnhTuan_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 338,72 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_BuiAnhTuan_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 215,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.