Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49778
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam - Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa Tiểu vùng Tây Bắc
Authors: Nguyễn Thị Phương Thảo
Keywords: Doanh nghiệp
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chuẩn mực kế toán
Tiểu vùng Tây Bắc
Báo cáo tài chính
Chất lượng thông tin kế toán
Abstract: Luận án thiết kế mô hình nghiên cứu, xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam ở doanh nghiệp nhỏ và vừa tiểu vùng Tây Bắc. Đề xuất khuyến nghị tăng cường áp dụng chuẩn mực kế toán ở doanh nghiệp nhỏ và vừa tiểu vùng Tây Bắc.
Advisor: Phạm Thành Long
Nguyễn Thị Thu Liên
Issue Date: 2019
Type: Tạp chí
Extent: 232tr.
Method: http://luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_NguyenThiPhuongThao.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,48 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenThiPhuongThao_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 500,02 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenThiPhuongThao_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 310,1 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.