Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49780
Title: Phương pháp thống kê nghiên cứu khách du lịch nội địa ở Việt Nam
Authors: Trần Thị Nga
Keywords: Du lịch
Du lịch nội địa
Khách du lịch
Khách du lịch nội địa
Abstract: Làm rõ một số khái niệm có liên quan làm căn cứ cho việc xác định cá tiêu chí nhận dạng khách du lịch nội địa ở Việt Nam. Cụ thể hóa cá tiêu chí nhận dạng khách du lịch nội địa. Đề xuất phương pháp thu thập, tổng hợp và tính toán một số chỉ tiêu thống kê khách du lịch nội địa ở Việt Nam, góp phần xây dựng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về quản lý và phát triển du lịch ở Việt Nam
Advisor: Trần Thị Kim Thu
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 167tr.
Method: http://luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_TranThiNga.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,05 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_TranThiNga_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 407,99 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_TranThiNga_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 242,03 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.