Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49781
Title: Những yếu tố ảnh hưởng đến tiếp nhận tri thức của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng dầu nhờn tại Việt Nam
Authors: Trần Diễm Hồng
Keywords: Doanh nghiệp
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tiếp nhận tri thức
Doanh nghiệp cung ứng dầu nhờn
Chuỗi cung ứng
Abstract: Luận án đánh giá mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp nhận tri thức của doanh nghiệp với tư cách là thành viên trong chuỗi cung ứng dầu nhờn tại Việt Nam. Chỉ ra sự khác biệt trong tiếp nhận tri thức giữa các nhóm doanh nghiệp khác nhau trong chuỗi cung ứng dầu nhờn tại Việt Nam. Chỉ ra sự thay đổi về mức độ tác động các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp nhận tri thức của một tổ chức học tập khi nghiên cứu trong bối cảnh là doanh nghiệp thành viên chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Đề xuất một số gợi ý quản trị, nâng cao tiếp nhận tri thức của các DN trong chuỗi cung ứng dầu nhờn tại Việt Nam.
Advisor: Nguyễn Viết Lâm
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 169tr.
Method: http://luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_TranDiemHong.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,84 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_TranDiemHong_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 276,39 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_TranDiemHong_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 177,51 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.