Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49790
Title: Beyond numbers: The participation of indigenous peoples in parliament
Other Titles: Vượt lên trên con số: Sự tham gia của người bản địa trong Nghị viện
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Indigenous peoples
Người dân bản địa
Parliament
Nghị viện
Youth
Thanh niên
Democracy
Dân chủ
Abstract: Báo cáo phân tích rằng dân chủ phụ thuộc vào mọi tiếng nói trong xã hội được đại diện tại Quốc hội. Ít hơn hai phần trăm nghị sĩ có độ tuổi dưới 30. Sự tham gia của giới trẻ vào chính trị một cách chính thức là rất quan trọng đối với tương lai của nền dân chủ. Báo cáo này phân tích gần 100 phản hồi từ các Nghị viện trong các quốc gia trên thế giới về đại diện thanh niên trong tổ chức của họ, các quy định theo luật định về quyền bỏ phiếu và ra tranh cử tạicác cơ quan chính trị cũng như các biện pháp nhằm thúc đẩy sự tham gia của thanh niên vào Nghị viện
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2014
Type: Báo cáo
Extent: 18 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.