Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49793
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorInter-Parliamentary Union (IPU)-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49793-
dc.description.abstractBáo cáo này chỉ ra các thủ tục tố tụng của phiên họp diễn ra tại các cơ sở của WTO tại Geneva vào tháng 11 năm 2012 và được IPU và Nghị viện Châu Âu đồng tổ chức. Chứa nhiều hình ảnh, ấn phẩm bao gồm các văn bản đầy đủ của các tài liệu chính, bài phát biểu và thuyết trình, cũng như trích đoạn của cuộc tranh luận.-
dc.format.extent63 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherInter-Parliamentary Union (IPU)vi
dc.rightsInter-Parliamentary Union (IPU)vi
dc.subjectThe proceedingsvi
dc.subjectThủ tục tố tụngvi
dc.subjectThe Parliamentary Conference on the WTOvi
dc.subjectHội nghị Nghị viện tại WTOvi
dc.subjectWorld Trade Organization (WTO)vi
dc.subjectTổ chức Thương mại Thế giớivi
dc.titleHighlights of the 2012 session of the Parliamentary Conference on the WTOvi
dc.title.alternativeĐiểm nổi bật của phiên họp 2012 của Hội nghị Nghị viện tại WTOvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodInter-Parliamentary Union (IPU)-
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.