Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49794
Title: Parliamentary Oversight of International Loan Agreements & Related Processes
Other Titles: Sự giám sát của Nghị viện về các thỏa thuận cho vay quốc tế và các quy trình liên quan
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Inter-Parliamentery Union (IPU)
Liên minh Nghị viện Thế giới
International loan agreements
Thỏa thuận cho vay quốc tế
Parliamentary oversight
Giám sát của Nghị viện
Parliament
Nghị viện
Abstract: Cuộc khảo sát chung này của IPU-World Bank là nỗ lực đầu tiên nhằm vẽ nên bức tranh toàn cầu về giám sát của Nghị viện liên quan đến hoạt động cho vay của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế International Monetary Fund (IMF) và các quy trình liên quan - như áp dụng Giấy tờ chiến lược giảm nghèo (PRSP) và giám sát kinh tế vĩ mô của IMF. Liên quan đến gần 100 quốc gia đang phát triển, nghiên cứu này được thực hiện như một phần của mục tiêu IPU, cải thiện kết quả phát triển bằng cách tăng cường vai trò trách nhiệm của nghị viện.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2013
Type: Báo cáo
Extent: 46 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.