Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49794
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorInter-Parliamentary Union (IPU)-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49794-
dc.description.abstractCuộc khảo sát chung này của IPU-World Bank là nỗ lực đầu tiên nhằm vẽ nên bức tranh toàn cầu về giám sát của Nghị viện liên quan đến hoạt động cho vay của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế International Monetary Fund (IMF) và các quy trình liên quan - như áp dụng Giấy tờ chiến lược giảm nghèo (PRSP) và giám sát kinh tế vĩ mô của IMF. Liên quan đến gần 100 quốc gia đang phát triển, nghiên cứu này được thực hiện như một phần của mục tiêu IPU, cải thiện kết quả phát triển bằng cách tăng cường vai trò trách nhiệm của nghị viện.-
dc.format.extent46 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherInter-Parliamentary Union (IPU)vi
dc.rightsInter-Parliamentary Union (IPU)vi
dc.subjectInter-Parliamentery Union (IPU)vi
dc.subjectLiên minh Nghị viện Thế giớivi
dc.subjectInternational loan agreementsvi
dc.subjectThỏa thuận cho vay quốc tếvi
dc.subjectParliamentary oversightvi
dc.subjectGiám sát của Nghị việnvi
dc.subjectParliamentvi
dc.subjectNghị việnvi
dc.titleParliamentary Oversight of International Loan Agreements & Related Processesvi
dc.title.alternativeSự giám sát của Nghị viện về các thỏa thuận cho vay quốc tế và các quy trình liên quanvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodInter-Parliamentary Union (IPU)-
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.