Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49801
Title: World e-Parliament Report 2012
Other Titles: Báo cáo Nghị viện điện tử thế giới 2012
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Report
Báo cáo
Parliament
Nghị viện
Information and communication technologies
Truyền thông và công nghệ thông tin
Policy
Chính sách
Abstract: Báo cáo Nghị viện điện tử thế giới năm 2012 ghi lại những nỗ lực của các nhà lập pháp trong việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) để hỗ trợ các chức năng lập hiến của họ. Báo cáo dựa trên sự giám sát của Trung tâm CNTT toàn cầu trong Nghị viện từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2012, với sự tham gia của 156 nghị viện. Báo cáo xem xét các xu hướng chính kể từ phiên bản trước vào năm 2010 và xem xét các phát triển trong tương lai có thể.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2012
Type: Báo cáo
Extent: 284 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 31. World e-Parliament Report 2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.