Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49803
Title: Annual 2011 session of the Parliamentary Conference on the WTO
Other Titles: Phiên họp thường niên năm 2011 của Hội nghị Nghị viện WTO
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: The Parliamentary Conference on the WTO
Hội nghị Nghị viện WTO
The European Parliament
Nghị viện Châu Âu
Annual 2011 session
Phiên họp thường niên 2011
Abstract: Báo cáo tổng hợp này báo cáo về công việc của phiên họp thường niên năm 2011 của Hội nghị Nghị viện về WTO, diễn ra vào tháng 3 năm 2011 với tư cách là một cam kết chung của IPU và Nghị viện châu Âu. Tập sách này bao gồm các bài phát biểu tại phiên thảo luận, tài liệu thảo luận, trích đoạn tranh luận, mô tả các sự kiện bên lề và văn bản của Tuyên bố được thông qua vào cuối phiên.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2011
Type: Báo cáo
Extent: 82 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 34. Annual 2011 session of the Parliamentary Conference on the WTO.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.