Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49806
Title: Is Parliament Open to Women? An Appraisal
Other Titles: Nghị viện có mở cửa đối với phụ nữ không?
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Parliament
Nghị viện
Women
Phụ nữ
Gender equality
Bình đẳng giới
Gender
Giới tính
Abstract: Là một phần trong nỗ lực tăng cường năng lực của nghị viện để thúc đẩy bình đẳng giới, IPU tổ chức các hội thảo thường niên cho các thành viên của các cơ quan nghị viện liên quan đến vấn đề bình đẳng giới. Hội nghị năm 2009 này được tổ chức tại Geneva từ ngày 28-29 tháng 9, đã quy tụ khoảng 80 nghị sĩ từ 38 quốc gia. Hội nghị đã đánh giá tiến bộ được thực hiện dưới dạng phụ nữ tham gia nghị viện trên toàn thế giới kể từ Hội nghị Bắc Kinh. Mục tiêu của cuộc họp là trả lời câu hỏi: Quốc hội có mở cửa cho phụ nữ không? Như các độc giả của báo cáo này sẽ khám phá, câu trả lời cho câu hỏi đơn giản này rất đa dạng. Ấn phẩm này chứa những điểm nổi bật của các bài thuyết trình của các chuyên gia, tổng quan về các cuộc tranh luận và tóm tắt và khuyến nghị của Báo cáo viên của Hội nghị.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2010
Type: Báo cáo
Extent: 98 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 37. Is Parliament Open to Women An Appraisal.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,97 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.