Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49807
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorInter-Parliamentary Union (IPU)-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49807-
dc.description.abstractBáo cáo hàng năm cung cấp một bản cập nhật và phân tích về những tiến bộ đạt được và những thất bại mà phụ nữ gặp phải trong Quốc hội hơn nữa đối với các cuộc bầu cử và gia hạn được tổ chức trong một năm. Bản báo cáo trình bày dữ liệu về phụ nữ trong Quốc hội, xu hướng tại các khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, ấn phẩm cũng phân tích rõ hơn các cơ chế nhằm hỗ trợ phụ nữ tiếp cận Quốc hội. Bản báo cáo ngắn và dễ đọc, cung cấp về thực trạng của phụ nữ trong các nghị viện trên toàn thế giới.-
dc.format.extent6 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherInter-Parliamentary Union (IPU)vi
dc.rightsInter-Parliamentary Union (IPU)vi
dc.subjectWomenvi
dc.subjectPhụ nữvi
dc.subjectParliamentvi
dc.subjectNghị việnvi
dc.subjectReportvi
dc.subjectBáo cáovi
dc.titleWomen in Parliament in 2010: The year in perspectivevi
dc.title.alternativePhụ nữ trong Quốc hội năm 2010: Năm trong viễn cảnhvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodInter-Parliamentary Union (IPU)-
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 38. Women in Parliament in 2010 The year in perspective.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 493,82 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.