Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49808
Title: World e-Parliament Report 2010
Other Titles: Báo cáo Nghị viện thế giới 2010
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Report
Báo cáo
World e-Parliament
Nghị viện thế giới
ICT
Công nghệ thông tin
Abstract: Báo cáo Nghị viện điện tử thế giới dự định giúp các nhà lập pháp khai thác lợi ích tiềm năng của công nghệ thông tin(CNTT) cho công việc của họ, thiết lập các mục tiêu và những ưu tiên chính để khai thác tài nguyên quý giá. Những phát hiện được trình bày trong phiên bản 2010 dựa trên dữ liệu từ 134 hội nghị Quốc hội. Ngoài ra, báo cáo gợi ý các cách để vượt qua một số trở ngại đối với việc sử dụng hiệu quả công nghệ trong các thiết lập của Quốc hội. Báo cáo được soạn thảo bởi Trung tâm CNTT toàn cầu tại Quốc hội và được IPU và Liên Hợp quốc xuất bản.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2010
Type: Báo cáo
Extent: 264 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 39. World e-Parliament Report 2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,49 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.