Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49809
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorInter-Parliamentary Union (IPU)-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49809-
dc.description.abstractBáo cáo nghiên cứu nhằm thu thập kinh nghiệm trực tiếp từ các nghị viện về phương pháp làm việc, thủ tục, thách thức và cơ hội làm việc hướng tới tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của các nghị viện. Các cuộc phỏng vấn với các đại diện, đại biểu đặc biệt là đại diện dân tộc thiểu số trong và ngoài Quốc hội cho biết việc chuẩn bị từng nghiên cứu, cách thức thực hiện các nghiên cứu để đạt được mục tiêu chính. Ngoài ra, từ kết quả nghiên cứu báo cáo đề ra các khuyến nghị thực hiện trong Quốc hội Việt Nam.-
dc.format.extent20 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherInter-Parliamentary Union (IPU)vi
dc.rightsInter-Parliamentary Union (IPU)vi
dc.subjectReportvi
dc.subjectBáo cáovi
dc.subjectEthnic minoritiesvi
dc.subjectDân tộc thiểu sốvi
dc.subjectThe National Assembly of Viet Namvi
dc.subjectQuốc hội Việt Namvi
dc.subjectParliamentsvi
dc.subjectNghị việnvi
dc.titleRepresentation from the top: Ethnic minorities in the National Assembly of Viet Namvi
dc.title.alternativeDân tộc thiểu số tại Quốc hội Việt Namvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodInter-Parliamentary Union (IPU)-
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.