Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49812
Title: Report of the third regional conference of women parliamentarians of the GCC states
Other Titles: Báo cáo của Hội nghị Nghị viện lần thứ 3 về nữ quyền trong các quốc gia GCC
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Report
Báo cáo
Conference
Hội nghị
Women
Phụ nữ
The third regional Conference of women parliamentarians
Hội nghị nghị viện về nữ quyền lần thứ 3
Abstract: Báo cáo này ghi nhận các đóng góp của các chuyên gia, kết quả của các cuộc tranh luận, tóm tắt và khuyến nghị tại Hội nghị cũng như các cuộc phỏng vấn với những người tham gia hội nghị. Hội nghị thường niên lần thứ ba của các nghị sĩ và vấn đề nữquyền trong vị trí đưa ra các quyết định chính trị của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã diễn ra tại Muscat, Vương quốc Hồi giáo Ô-man, vào ngày 21 và 22 tháng 12 năm 2008. Phụ nữ trong các cơ quan chính trị đến từ Bahrain , Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Yemen đã gặp nhau để thảo luận về quan hệ đối tác với các hiệp hội truyền thông và hiệp hội phụ nữ.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2009
Type: Báo cáo
Extent: 6 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 47. Women in Parliament in 2009 The year in perspective.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.