Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49815
Title: World e-Parliament Report 2008
Other Titles: Báo cáo điện tử Nghị viện thế giới 2008
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: World e-Parliament Report 2008
Báo cáo điện tử Nghị viện thế giới
Parliament
Nghị viện
Report
Báo cáo
Abstract: Báo cáo Nghị viện điện tử thế giới 2008 thể hiện nỗ lực đầu tiên nhằm thiết lập đường cơ sở về cách các Nghị viện đang sử dụng hoặc lập kế hoạch sử dụng CNTT-TT để giúp họ thực hiện trách nhiệm và kết nối với các khu vực bầu cử của họ. Báo cáo dựa trên các câu trả lời và nhận xét của 105 hội đồng từ khắp nơi trên thế giới cho một cuộc khảo sát về việc sử dụng CNTT trong Quốc hội được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2007. Ấn phẩm là sản phẩm chung của UNDESA, Liên minh Nghị viện và Trung tâm CNTT toàn cầu về Nghị viện.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2008
Type: Báo cáo
Extent: 222 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 50. World e-Parliament Report 2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.