Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49833
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorInter-Parliamentary Union (IPU)-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49833-
dc.description.abstractHướng dẫn này như một công cụ thiết thực nhằm giúp cho các nhóm nghị sĩ liên đảng đối mặt với những thách thức mà HIV đề ra. Nó cũng được thiết kế với mục đích giúp cho các tổ chức xã hội dân sự tiếp cận tốt hơn với chiến dịch phòng chống HIV/ AIDS. Hướng dẫn đi kèm với Cẩm nang IPU-UNAIDS-UNDP-
dc.format.extent19 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherInter-Parliamentary Union (IPU)vi
dc.rightsInter-Parliamentary Union (IPU)vi
dc.subjectHIV/AIDSvi
dc.subjectThe civil societyvi
dc.subjectXã hội dân sựvi
dc.subjectParliamentariansvi
dc.subjectNghị sĩvi
dc.subjectParliamentvi
dc.subjectNghị việnvi
dc.titleGuide "Raising the profile of HIV and AIDS in your Parliament"vi
dc.title.alternativeHướng dẫn "Nâng cao thông tin về HIV và AIDS trong Nghị viện"vi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodInter-Parliamentary Union (IPU)-
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14. Guide Raising the Profile of HIV and AIDS in Your Parliament.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.