Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49834
Title: IPU Assemblies in your pocket
Other Titles: Cơ bản về Liên minh nghị viện thế giới IPU
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: IPU
Liên minh nghị viện thế giới
Structure of an IPU Assembly
Cơ cấu IPU
Structure
Cấu trúc
Abstract: Ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan về Hội nghị IPU và tập trung vào mười vấn đề chính: sự tham gia; cấu trúc của IPU; Ban thường vụ hội đồng; nghị quyết liên minh, quyết định và các tài liệu kết quả khác; thủ tục bỏ phiếu; quyền của đại biểu; ngôn ngữ sử dụng và quyền trả lời; các nhóm địa chính trị và chức năng của chúng;…
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2018
Type: Báo cáo
Extent: 29 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. Plan of Action for Gender-sensitive Parliaments.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 574,82 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 1. IPU Assemblies in your pocket.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 367,3 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.