Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49837
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorInter-Parliamentary Union (IPU)-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49837-
dc.description.abstractBáo cáo này viết về chiến lược IPU giai đoạn 2017-2021, được soạn thảo dưới sự hướng dẫn của Nghị viện thành viên IPU, đặt ra tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức. Nó phác thảo các hành động cần được thực hiện bởi cộng đồng IPU để đạt được chương trình nghị sự của mình và hai mục tiêu bao trùm là xây dựng các nghị viện dân chủ, mạnh mẽ và huy động chúng xung quanh chương trình phát triển toàn cầu.-
dc.format.extent32 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherInter-Parliamentary Union (IPU)vi
dc.rightsInter-Parliamentary Union (IPU)vi
dc.subjectStrategy 2017-2021vi
dc.subjectChiến lược giai đoạn 2017-2021vi
dc.subjectIPUvi
dc.subjectLiên minh nghị viện thế giớivi
dc.subjectThe activities of the Inter-Parliamentary Unionvi
dc.subjectHoạt động của Liên minh nghị viện thế giớivi
dc.subjectReportvi
dc.subjectBáo cáovi
dc.titleStrategy 2017-2021vi
dc.title.alternativeChiến lược giai đoạn 2017-2021vi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodInter-Parliamentary Union (IPU)-
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4. Strategy 2017-2021.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.