Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49848
Title: IPU Information Brochure
Other Titles: Tài liệu thông tin IPU
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: The Inter-Parliamentary Union
Liên minh nghị viện thế giới
The activities of the Inter-Parliamentary Union
Hoạt động của Liên minh nghị viện thế giới
Report
Báo cáo
Information brochure
Tài liệu thông tin
Abstract: Tài liệu thông tin IPU có màu sắc và được minh họa bằng nhiều hình ảnh, cho thấy sự năng động và đa dạng trong công việc của tổ chức, và nêu bật vị trí độc nhất mà IPU chiếm giữ giữa các tổ chức chính trị quốc tế.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2006
Type: Báo cáo
Extent: 16 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15. IPU Information Brochure.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.