Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49852
Title: Hiệu quả đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Ngọc Nga
Keywords: Đầu tư công
Nông nghiệp
Quản lý đầu tư công
Hợp tác đầu tư công
Mô hình hợp tác công tư
Abstract: Luận văn đánh giá thực trạng công tác quản lý đầu tư công, quy mô và cơ cấu đầu tư, hiệu quả đầu tư công trong nông nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 2008 – 2017. Phân tích những thành công, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế của đầu tư công trong nông nghiệp ở Việt Nam. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công trong nông nghiệp ở Việt Nam.
Advisor: Võ Phước Tấn
Issue Date: 2019-02
Type: Luận án
Extent: 178tr.
Method: http://luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • 05.Nga_Luan an_5.3.2019.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,5 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 02.Nga_TT Tieng Viet_5.3.2019.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 630,79 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 01.Nga_TT Tieng Anh_5.3.2019.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 364,73 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 04.Nga_Trang thong tin LA Tieng Viet_5.3.2019.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 192,75 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 03.Nga_Trang thong tin LA Tieng Anh_5.3.2019.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 67,83 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.