Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49863
Title: Quản lý liên kết dọc theo chuỗi nông sản xuất khẩu: Nghiên cứu ngành hàng cá tra tỉnh An Giang
Authors: Lê Hữu Ảnh, Nguyễn Quốc Chỉnh
Bùi Thị Ngan, Đỗ Kim Yến
Đồng Đạo Dũng
Keywords: Cho vay theo dòng tiền
Chuỗi cá tra
Quản lý liên kết dọc
Sản xuất nông nghiệp
Nông sản xuất khẩu
Abstract: Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu là đầu tàu của chuỗi. Ngân hàng hỗ trợ tín dụng trong khi chính quyền địa phương hỗ trợ cơ chế chính sách thúc đẩy chuỗi. Các bên tham gia đều có lợi khi được tạo điều kiện phát triển chuỗi ổn định. Nghiên cứu đề xuất các bên tham gia cần hoàn thiện hợp đồng, Chính phủ và Hiệp hội chế biến thủy sản cần có các biện pháp hỗ trợ để giảm thiểu rủi ro, các công ty bảo hiểm cần nghiên cứu phát triển các sản phẩm bảo hiểm về giá cá tra.
Issue Date: 2017-06
Type: Bài trích
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 6-2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • B2-KTDB6.17-Nganh ca tra An Giang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.