Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49882
Title: Đánh giá tiềm năng du lịch tỉnh Phú Yên
Authors: Võ Thị Tâm, Hà Thị Kim Duyên
Keywords: Du lịch
Phú Yên
Tiềm năng du lịch
Năng lực cạnh tranh
Du lịch sinh thái
Abstract: Thông qua ma trận SWOT, bài viết đánh những điểm mạnh, hạn chế, những cơ hội và thách thức của ngành du lịch tỉnh Phú Yên. Từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành trong thời gian tới.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 3tr.
Method: Tạp chí Kinh tế dự báo tháng 6/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • B21-KTDB6.17-Tiem nang du lich Phu Yen.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.