Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49885
Title: Để phát triển nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa
Authors: Phạm Thị Diệu Linh
Keywords: Nông nghiệp
Thanh Hóa
Nông nghiệp ứng dụng
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Nông sản xuất khẩu
Abstract: Thanh Hóa là một tỉnh có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong phát triển nông nghiệp, như: địa hình đa dạng, dân số đông, triển vọng thị trường lớn... Tuy nhiên, đến nay, nền nông nghiệp Thanh Hóa vẫn phát triển chậm, hiệu quả thấp và chưa bền vững, đòi hỏi cần có những giải pháp khắc phục
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 3tr.
Method: Tạp chí Kinh tế dự báo tháng 6/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • B24-KTDB6.17-Ptrien NN Thanh Hoa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,29 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.