Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49923
Title: UN REDD Viet Nam Programme: Getting REDD+ Ready
Other Titles: Chương trình REDD Việt Nam của Liên Hợp Quốc: Chuẩn bị sẵn sàng cho REDD +
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Deforestation
Phá hủy rừng
Forest
Rừng
Agriculture
Nông nghiệp
Development
Phát triển
Food
Thực phẩm
Abstract: Báo cáo này mô tả Chương trình UN-REDD Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN & PTNT) thực hiện, với sự hỗ trợ của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP). Hiện tại các tổ chức này đang hỗ trợ Bộ NN & PTNT chuẩn bị cho cơ chế Giảm phát thải chưa hoàn thiện từ cơ chế phá rừng và phá rừng (REDD +), và ngoài ra nó còn cung cấp thông tin về Chương trình bằng cách tập trung vào một số khía cạnh chính của sáu thành phần sẵn sàng
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2011-09-27
Type: Báo cáo
Extent: 11 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 53. UN REDD Viet Nam Programme Getting REDD+ Ready.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.