Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49937
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorUN Viet Nam-
dc.date.issued03-11-2011-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49937-
dc.description.abstractBáo cáo này trình bày những phát hiện của Nghiên cứu quốc gia về Bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam. Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam được thực hiện bởi Tổng cục thống kê (GSO) của Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện như một phần của Chương trình phối hợp của Chính phủ Liên hợp quốc về Chính phủ Việt Nam (JPGE), với sự hỗ trợ kỹ thuật do Tổ chức Y tế Thế giới cung cấp. Báo cáo tập trung vào mức độ phổ biến và bản chất của bạo lực gia đình đối với phụ nữ, chủ yếu là do chồng của họ; thái độ đối với và nhận thức về bạo lực; tác động trực tiếp và gián tiếp của bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em của họ; và cách phụ nữ phản ứng khi họ trải nghiệm bạo lực gia đình. Các kết quả nghiên cứu cùng với các khuyến nghị chính thể hiện sự đóng góp có giá trị trong việc chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ để tất cả phụ nữ và trẻ em Việt Nam có thể tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc, an toàn và hòa thuận.-
dc.format.extent32 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherUN Viet Namvi
dc.rightsUN Viet Namvi
dc.subjectViolencevi
dc.subjectBạo lựcvi
dc.subjectWomenvi
dc.subjectPhụ nữvi
dc.subjectDomestic violencevi
dc.subjectBạo lực gia đìnhvi
dc.subjectThe national studyvi
dc.subjectNghiên cứu quốc giavi
dc.titleResults from the national study on domestic violence against women in Viet Namvi
dc.title.alternativeKết quả từ nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Namvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodUN Viet Nam-
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.