Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49942
Title: Một số giải pháp nâng cao chất lượng cổ phiếu niêm yết
Authors: Lê Anh Tuấn
Keywords: Thị trường chứng khoán
Doanh nghiệp
Giá trị doanh nghiệp
Thị trường hàng hóa
Kinh tế thị trường
Doanh nghiệp niêm yết
Cổ phiếu niêm yết
Abstract: Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, thị trường chứng khoán (TTCK) là một trong những thước đo sức khỏe quan trọng của cả nền kinh tế. Cũng như thị trường hàng hóa, để có thị trường tốt, thì phải loại bỏ "hàng dởm. Hàng hóa trên TTCK là cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết và "hàng thật" phải là cổ phiếu phản ánh đúng tình trạng và giá trị doanh nghiệp.
Issue Date: 2017-07
Type: Bài trích
Extent: 3tr.
Method: Tạp chí Kinh tế dự báo tháng 7/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • B9-KTDB7.17-Chat luong CP niem yet.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.