Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49949
Title: Phát huy lợi thế so sánh về văn hóa để phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh
Authors: Nguyễn Thị Ngọc Anh
Keywords: Di sản văn hóa
Văn hóa cổ
Di sản phi vật thể
Dân ca quan họ
Du lịch văn hóa
Abstract: Bắc Ninh là vùng đất cổ, nơi có những di sản văn hóa lâu đời, chứng kiến sự phát triển không ngừng về kinh tế, văn hóa, xã hội của người dân Kinh Bắc. Định hướng phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là phát huy lợi thế về văn hóa vùng đất cổ xưa mang đậm chất trữ tình, giàu chất thơ, đồng thời đặc biệt chú trọng đến sản phẩm du lịch đặc thù là du lịch gắn với dân ca Quan họ - di sản văn hóa phi vật thế đại diện của nhân loại.
Issue Date: 2017-7
Type: Bài trích
Extent: 3tr.
Method: Tạp chí Kinh tế dự báo tháng 7/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • B14-KTDB7.17-Ptrien DL Bac Ninh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.