Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49972
Title: Factsheet on H5N1 in Viet Nam - October 2012
Other Titles: Thông tin về H5N1 tại Việt Nam - Tháng 10 năm 2012
Authors: UN Viet Nam
Keywords: H5N1
Viet Nam
2012
H5N1 in Viet Nam
H5N1 tại Việt Nam
October 2012
Tháng 10 năm 2012
Abstract: Báo cáo đánh giá chỉ ra rằng Việt Nam đã có một chương trình kiểm soát tích cực chống lại cúm gia cầm H5N1 kể từ khi căn bệnh này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2003. Chương trình kiểm soát này đã thành công và các trường hợp H5N1 ở gia cầm và người dân đã giảm dần và đột ngột - tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức. Việt Nam Cam kết mạnh mẽ để chống lại cúm gia cầm có khả năng gây bệnh cao (HPAI) là yếu tố chính đằng sau sự thành công trong việc ngăn chặn căn bệnh này. Một số nhà tài trợ và các cơ quan, bao gồm Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN & PTNT) và Bộ Y tế (MOH) kể từ khi dịch HPAI đầu tiên xảy ra vào năm 2003 và tiếp tục làm như vậy. Vi-rút H5N1 có thể sẽ tiếp tục tồn tại và là mối lo ngại đối với Việt Nam và rộng rãi hơn, gây ra mối đe dọa cho các ngành công nghiệp gia cầm và vẫn là một nguồn gây đại dịch cúm ở người. Cần phải nhận ra rằng vi-rút cúm liên tục phát triển thông qua đột biến và phân loại lại rằng đây là một quá trình tự nhiên đòi hỏi phải theo dõi liên tục.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2011-09-07
Type: Báo cáo
Extent: 3 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:
Thumbnail
  • 66. Factsheet on H5N1 in Viet Nam - October 2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 42,18 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.