Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49973
Title: Joint programme on avian and human pandemic influenza
Other Titles: Chương trình về đại dịch cúm gia cầm lây nhiễm ở người
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Pandemic
Đại dịch
Influence
Lây nhiễm
Avian
Gia cầm
Human
Người
Abstract: Báo cáo tóm tắt ghi nhận Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ở Châu Á có báo cáo vi-rút cúm A (H5N1) gây bệnh rất cao (HPAI) và vẫn là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nhất về nhiễm trùng ở người, với 119 người lây nhiễm và 59 người chết, Virus đã tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của Việt Nam.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2011-03-30
Type: Bản thông tin
Extent: 2 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.