Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49976
Title: Viet Nam: Flooding in central provinces situation report No.1
Other Titles: Việt Nam: Lũ lụt ở các tỉnh miền Trung. Báo cáo số 1
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Flooding
Lũ lụt
Central provinces
Các tỉnh miền trung
Report
Báo cáo
Viet Nam
Abstract: Báo cáo tình hình này được ban hành thay cho Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam. Nó trình bày thực trạng diễn biến lũ lụt trong khoảng thời gian từ 14 đến 20 tháng 11 năm 2013.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2013-11-22
Type: Bản thông tin
Extent: 3 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 71. Viet Nam Flooding in Central Provinces Situation Report No.1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 527,45 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.