Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49980
Title: The facilitator’s guide on facts about children and HIV/AIDS
Other Titles: Hướng dẫn về "Sự thật về trẻ em và HIV/AIDS"
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Children
Trẻ em
HIV/AIDS
HIV
AIDS
Abstract: Tập sách có tiêu đề về Sự kiện về Trẻ em và HIV/AIDS, được Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD & ĐT) xuất bản với sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam vào tháng 8 năm 2010. Tập sách này nhằm cung cấp thông tin về trẻ em, HIV và AIDS, với mục tiêu xóa bỏ những lầm tưởng về HIV và AIDS, trẻ em bị ảnh hưởng bởi AIDS, và giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử với những đứa trẻ này. Bản thân cuốn sách này không đủ để xóa bỏ những lầm tưởng về HIV và AIDS và trẻ em bị ảnh hưởng bởi AIDS, và giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử với những đứa trẻ này. Do đó, một tài nguyên đi kèm của tập sách được phát triển để hỗ trợ người hướng dẫn thực hiện các phiên giao tiếp tương tác, sáng tạo và nhận ra tác động tối ưu của tập sách.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2012-05-09
Type: Báo cáo
Extent: 11 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:
Thumbnail
  • 76. The Facilitator’s Guide on Facts about Children and HIVAIDS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 713,82 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.