Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49982
Title: Factsheet - Joint Programme on HIV
Other Titles: Chương trình phối hợp về HIV
Authors: UN Viet Nam
Keywords: HIV/AIDS
Joint programme
Chương trình hợp tác
HIV
AIDS
Abstract: Báo cáo ghi nhận dịch HIV ở Việt Nam vẫn còn trong giai đoạn tập trung, với phần lớn các trường hợp nhiễm HIV được báo cáo liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc tiêm chích ma túy, mua bán dâm và quan hệ tình dục giữa nam và nữ. Tỷ lệ phổ biến trên toàn bộ dân số trưởng thành (trong độ tuổi 15-49) được ước tính là 0,44% trong năm 2009. Ước tính có khoảng 254.000 người nhiễm HIV (PLHIV) trong năm 2010 và sẽ lên tới 280.000 vào năm 2012.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2011-03-30
Type: Bản thông tin
Extent: 2 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:
Thumbnail
  • 78. Factsheet - Joint Programme on HIV.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 43,58 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.