Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49986
Title: Factsheet for MDG 6: Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases
Other Titles: Chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác
Authors: UN Viet Nam
Keywords: HIV/AIDS
Malaria
Sốt rét
Diseases
Bệnh
Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases
Chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác
Abstract: Bản thông tin ghi nhận Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể trong khuôn khổ chính sách và pháp lý trong những năm gần đây, và có một chiến lược và kế hoạch quốc gia đúng đắn để ứng phó với HIV. Tỷ lệ lưu hành HIV được ước tính là 0,28% cho tất cả các nhóm tuổi trong năm 2010. Phạm vi điều trị kháng retrovirus đã mở rộng từ ước tính 30% trong năm 2007 lên 53,7% trong năm 2009. Tiến bộ ấn tượng về phòng chống và kiểm soát bệnh sốt rét cho thấy Việt Nam đã đạt được mục tiêu MDG về kiểm soát sốt rét. Việt Nam cũng được thừa nhận đã làm rất tốt trong việc kiểm soát các dịch bệnh khác như SARS, H5N1 và H1N1.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2010-09-27
Type: Bản thông tin
Extent: 1 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:
Thumbnail
  • 84. Factsheet for MDG 6 Combat HIVAIDS, malaria and other diseases.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 56,18 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.