Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49987
Title: Factsheet for MDG 5: Improve maternal health
Other Titles: Cải thiện sức khỏe bà mẹ
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Improve maternal health
Cải thiện sức khỏe bà mẹ
Improve
Cải thiện
Health
Sức khỏe
Women
Phụ nữ
Abstract: Bản thông tin ghi nhận tỷ lệ tử vong bà mẹ đã giảm đáng kể trong hai thập kỷ qua, từ 233 trên 100.000 ca sinh sống năm 1990 xuống còn 69 trên 100.000 ca sinh sống trong năm 2009, với khoảng 2/3 mức giảm này liên quan đến việc mang thai an toàn hơn. Những tiến bộ tốt cũng đã được thực hiện trong việc mở rộng khả năng tiếp cận với sức khỏe sinh sản chất lượng, bao gồm sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh; kế hoạch hóa gia đình; tăng cường sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại; và thiết lập các chương trình, chính sách và luật pháp mạnh mẽ hơn cho sức khỏe và quyền sinh sản, cũng như các biện pháp cung cấp dịch vụ chất lượng cho người nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương khác.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2010-09-27
Type: Bản thông tin
Extent: 1 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:
Thumbnail
  • 85. Factsheet for MDG 5 Improve maternal health.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 110,36 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.