Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50012
Title: Vietnam: Typhoon NARI and update on Typhoon WUTIP
Other Titles: Việt Nam: Bão Nari và cập nhật tình hình bão WUTIP
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Typhoon
Bão
Typhoon NARI
Bão Nari
Typhoon WUTIP
Bão WUTIP
Viet Nam
Abstract: Báo cáo tình hình này được ban hành thay cho Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam. Nó trình bày thực trạng diễn biến cơn bão NARI trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 10 năm 2013.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2013-10-30
Type: Báo cáo
Extent: 10 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 73. Vietnam Typhoon NARI and update on Typhoon WUTIP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.