Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50014
Title: Women in Parliament: 20 Years in Review
Other Titles: Phụ nữ trong Quốc hội: 20 năm xét duyệt
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Women
Phụ nữ
Parliament
Nghị viện
Report
Báo cáo
Abstract: Ấn phẩm này xem xét cách đại diện của phụ nữ trong quốc hội đã diễn ra trong 20 năm kể từ khi áp dụng Nền tảng hành động Bắc Kinh về trao quyền cho phụ nữ cũng như trong năm từ 2014 đến 2015. Mặc dù tin tức về tỷ lệ nữ nghị sĩ đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 1995 có vẻ đáng khích lệ, nhưng bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều thiếu sót để khuyến khích tỷ lệ này tăng cao hơn nữa.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2015
Type: Báo cáo
Extent: 20 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15. Women in Parliament 20 Years in Review.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,16 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.