Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50049
Title: UN Viet Nam stocktaking report 2008
Other Titles: Báo cáo kiểm kê của Liên Hợp Quốc Việt Nam 2008
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Report
Báo cáo
Stocktaking
Sự kiểm kê
Stocktaking report
Báo cáo kiểm kê
Viet Nam
2008
Abstract: Báo cáo nhấn mạnh các sự kiện, thành tựu và thách thức quan trọng trong năm 2008, cung cấp những bài học kinh nghiệm cho quá trình cải cách, cho cả Việt Nam và các nước khác. Cuối báo cáo, một đánh giá về chương trình và quy trình cải cách của Liên Hợp Quốc được đưa ra dựa trên các lý thuyết quản lý thay đổi hiện tại, dẫn đến những bài học thú vị và có giá trị về quá trình thay đổi mà 16 Tổ chức LHQ thường trú đang trải qua tại Việt Nam.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2009-06-02
Type: Báo cáo
Extent: 54 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 41. UN Viet Nam Stocktaking Report 2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.