Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50075
Title: The IPU at a glance
Other Titles: Ngắn gọn về tổ chức Liên minh Nghị viện thế giới
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: The IPU
Liên minh nghị viện thế giới
Report
Báo cáo
Parliament
Nghị viện
Abstract: Báo cáo tóm tắt các thông tin ngắn gọn về Liên minh nghị viện thế giới, theo đó IPU là tổ chức bao gồm các chính phủ trên thế giới duy nhất. IPU tạo điều kiện thuận lợi giúp các chính phủ về mặt ngoại giao và tăng cường thúc đẩy hơn nữa tính dân chủ.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2019
Type: Báo cáo
Extent: 2 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 17. Factsheet-ipu_en-fr_web.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 296,34 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.