Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50078
Title: Đà Nẵng hướng tới phát triển du lịch bền vững
Authors: Ngô Quang Vinh
Keywords: Du lịch
Du lịch bền vững
Du lịch nghỉ dưỡng
Ngành công nghiệp du lịch
Du lịch sinh thái
Đà Nẵng
Abstract: Trong những năm qua, ngành du lịch Đà Năng ngày càng thê hiện được vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của Thành phố', góp phần chuyên dịch cơ cấu kinh tế, quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng, thu hút đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng sông cho người dân.
Issue Date: 2017-08
Type: Tạp chí
Extent: 3tr.
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo tháng 8-2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • B22-KTDB8.17-Da Nang phat trien du lich.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.