Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50113
Title: Kinh nghiệm của Hà Lan trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu
Authors: Trần Thị Liên Trang
Keywords: Biến đổi khí hậu
Hà Lan
Ô nhiễm môi trường
Ứng phó biến đổi khí hậu
Kinh tế dịch vụ
Kinh tế tri thức
Abstract: Nằm ở vùng đất trũng của châu Âu, Hà Lan được đánh giá là một trong những quốc gia thành công và đi đầu trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Do đó, việc nghiên cứu kinh nghiệm của quốc gia này là rất cần thiết để Việt Nam tham khảo trong quá trình hoạch định chính sách và tổ chức quản lý, giám sát để ứng phó với những tác động mà biến đổi khí hậu gây ra
Issue Date: 2017-09
Type: Bài trích
Extent: 3tr.
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo tháng 9-2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • B12-KTDB9.17- Ung pho bien doi khi hau.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.