Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50145
Title: Women in parliament in 2018 : The year in review
Other Titles: Nữ giới tại nghị viện các nước trong năm 2018: Năm đánh giá
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Report
Báo cáo
Women
Phụ nữ
Parliament
Nghị viện
2018
Abstract: Báo cáo hằng năm này cung cấp thông tin và đánh giá về những sự nỗ lực trong suốt một năm vừa qua đối với phụ nữ là chính khách. Báo cáo thường xuất bản vào dịp 8/3 hằng năm, nó chỉ ra và nêu lên những dữ liệu thông tin về nữ giới trong các nghị viện. Ngoài ra, báo cáo cũng phân tích cơ chế để giúp đỡ và hỗ trợ quyền tiếp cận của nữ giới,...
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2019
Type: Báo cáo
Extent: 12 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • en_-_women_in_parliament_7mar.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.