Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50147
Title: Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp ở một số ngân hàng thương mại trên thế giới
Authors: Nguyễn Thị Gấm, Nguyễn Quang Tùng
Phạm Quang Hưng
Keywords: Quản trị
Rủi ro tín dụng
Doanh nghiệp
Ngân hàng thương mại
Thái Lan
Hàn Quốc
Abstract: Rủi ro và rủi ro tín dụng doanh nghiệp (RRTDDN) trong hoạt động ngân hàng thương mại (NHTM) ảnh hưởng rất lớn đến kết quả lợi nhuận, cũng như sự thành bại của các NHTM Việt Nam. Rủi ro tín dụng (RRTD) có khả năng trở thành những nguy cơ gây ảnh hưởng tới sự phát triển của nền kinh tế. Bài viết sẽ tìm hiểu về hoạt động quản trị RRTDDN của một số ngân hàng trên thế giới như Thái Lan, Hàn Quốc và từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho các NHTM trong nước.
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf.
Language: vi
Right: Tạp chí Kinh tế dự báo, số 20, tháng 7-2017.
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • B14-KTDB7.17-Rui to tin dung DN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.